Vážení zákazníci.

Chceme Vás informovať, že bezpečnosť údajov, ktoré ste nám zverili tým, že využívate služby našich internetových obchodov je našou výsostnou prioritou. 

Aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov a zároveň splnili všetky požiadavky, ktorá nám ukladá prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018 Vás chceme informovať, že sme prijali účinné technické a organizačné opatrenia, aby ste sa mohli cítiť bezpečne pri využívaní našich služieb a služieb našich Webových stránok. 

Zároveň sme pristúpili k určitým zmenám na Webových stránkach našich internetových obchodoch, ktoré priamo súvisia s ochranou osobných údajov. 

Okrem Zásad na ochranu osobných údajov, ktoré sú Vám k dispozícii na Webových stránkach www. pribehovo.sk v záložke Ochrana osobných údajov, nájdete aj osobitný stručný manuál „Ako uplatniť práva na ochranu osobných údajov“, ktoré vyplývajú z Nariadenia. 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Michal Sedilek, IČO: 53 541 260, miesto podnikania Kyjevské námestie 7, 974 04 Banská Bystrica, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje: 

 1. Email: servis@msautoservis.sk  
 2. Tel.: +421 908 490 414
 3. Poštová adresa: Michal Sedilek, Kyjevské námestie 7, 974 04 Banská Bystrica 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar, potrebujeme od Vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme Vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla Vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj Vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní na našich webových stránkach, t. j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je Vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t. j. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

Čo je súbor cookie?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

K čomu sa cookies používajú?

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa Vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú Vám funkčné cookies. V takom prípade je Vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne Vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť Vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy Vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k Vám považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké Vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Zoznam súboro cookie nájdete TU

Verzie pre mobilné telefóny 

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku (zadanie objednávky na internetovom obchode, uzatvorenie kúpnej zmluvy, vysporiadanie obchodu, dodávka tovaru objednaného zákazníkom). Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Uplatnenie práv spotrebiteľa: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu uplatňovania vašich práv ako spotrebiteľa (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru)
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Kategórie osobných údajov

Spracovávame len bežné osobné údaje, ktoré sú potrebné na zrealizovanie nákupu na internetovom obchode a to v rozsahu:

 • – Titul
 • – Meno* a priezvisko*
 • – Fakturačná adresa v rozsahu: ulica*, číslo*, mesto* alebo obec*, PSČ*
 • – Doručovacia adresa ak je iná ako fakturačná adresa
 • – Telefón*
 • – E-mail*

Povinné údaje sú označené „* “ ostatné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo v prípade uznanej reklamácie, za účelom vrátenia kúpnej ceny priamo na Váš bankový účet, je potrebné uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN.

Za účelom dodania tovaru spracúvame aj osobné údaje v rozsahu dotazníka potrebné na vyhotovenie tovaru, ktorý sa nachádza na odkaze https://forms.gle/unvzqxhrPDAMyvU49 .

Nespracovávame osobitné kategórie osobných údajov svojich zákazníkov tzv. citlivé údaje.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie. Za účelom nákupu na internetovom obchodu vyžadujeme od Vás len údaje ktoré sú nevyhnutné na splnenie sledovaného účelu. Poskytnutie údajov je Vašim slobodným rozhodnutím, avšak v prípade neposkytnutia údajov v rozsahu povinných údajov podľa bodu vyššie nebude možné zrealizovať nákup v internetovom obchode.

Vaše osobné údaje, ktoré poskytujete nám ako Prevádzkovateľovi nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. Spracovanie Vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našich jednotlivých prevádzkach.

Z dôvodu ochrany pred nelegálnym šírením a sprístupňovaním Vami zakúpenej elektronickej knihy (či iného elektronického obsahu) je v tejto elektronickej knihe zobrazené vaše meno, priezvisko a vaša adresa.

Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať.

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že nás kontaktujete emailu na servis@msautoservis.sk  

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu na servis@msautoservis.sk  

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje poskytujeme iným príjemcom len za účelom zabezpečenia zákonných povinností a za účelom zabezpečenia bezproblémového a kvalitného poskytovania našich služieb Vám naším zákazníkom. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú dopravu tovaru, hosting (úschovu) údajov z našich internetových obchodov a vedenie účtovnej agendy. Všetci naši obchodní partneri nám poskytli dostatočné záruky o tom, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv. Vaše osobné údaje nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované inými subjektom za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán. Osobné údaje zákazníkov Webových stránok internetového obchodu nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Doručenie tovaru: Vami zvolený dopravca by Vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu okrem iného neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.
 • pričom proti tomu môžete namietať zaslaním emailu na servis@msautoservis.sk  

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov, popr. do doby vyslovenia Vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že nás kontaktujete prostredníctvom emailu na servis@msautoservis.sk  

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Veľmi  nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky Vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom Vášho užívateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o Vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na servis@msautoservis.sk  a kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov.

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na. servis@msautoservis.sk  Z dôvodu urýchlenia opravy Vašich osobných údajov a Vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Prístup (portabilita)

Máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, to znamená, že máte právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak áno zároveň informáciu o účele spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, dobe uchovávania, zdroji informácií, existencii automatizovaného rozhodovania a profilovania.

Môžete nás požiadať, aby sme Vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom emailu na servis@msautoservis.sk  

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania Vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami Vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Vás

Výmaz

Ďalej môžete nás požiadať, aby sme údaje o Vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak Vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť Vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 3. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje Váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
 4. Osobné údaje sú spracované nezákonne
 5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 6. Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo na výmaz vašich osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom emailu na servis@msautoservis.sk  

Vznesenie námietky

Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná „Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch“). Pokiaľ na Vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto Vašich osobných údajov. Túto námietku nám môžete vzniesť pomocou emailu na  servis@msautoservis.sk  

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok proti spracúvaniu osobných údajov znamená že Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili na Web stránku internetového obchodu budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

Obmedzenie spracovania

Ak (a)- popierate presnosť Vašich osobných údajov, (b)- Vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c)- my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu Vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d)- vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu, po doručení Vašej žiadosti budeme vaše osobné údaje na stránke internetového obchodu spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracovávať len s Vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Prenos

Máte právo požiadať nás o prenos vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom e-mailom servis@msautoservis.sk  špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vaše údaje preniesť a rozsah údajov, t. j. konkrétne údaje, ktoré ste nám poskytli a tieto žiadate preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom emailu na servis@msautoservis.sk  

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na našich stránkach.